ตารางสอนการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านระบบ DLTV

ตารางสอนการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านระบบ DLTV ตั้งแต่วันที่ 18 พค – 30 มิย. 63
📺ช่องสัญญาณทีวี ดิจิตอล สำหรับการเรียนการสอนทางไกล
นักเรียนและผู้ปกครองสามารถเข้าไปศึกษาตามช่องสัญญาณที่ให้มาด้านล่างนี้ พร้อมใบงาน

👉อนุบาล 1 https://www.dltv.ac.th/channels/schedules/days/10
👉อนุบาล 2 https://www.dltv.ac.th/channels/schedules/days/11
👉อนุบาล 3 https://www.dltv.ac.th/channels/schedules/days/12
👉ป.1 https://www.dltv.ac.th/channels/schedules/days/1
👉ป.2 https://www.dltv.ac.th/channels/schedules/days/2
👉ป.3 https://www.dltv.ac.th/channels/schedules/days/3
👉ป.4 https://www.dltv.ac.th/channels/schedules/days/4
👉ป.5 https://www.dltv.ac.th/channels/schedules/days/5
👉ป.6 https://www.dltv.ac.th/channels/schedules/days/6
👉ม.1 https://www.dltv.ac.th/channels/schedules/days/7
👉ม.2 https://www.dltv.ac.th/channels/schedules/days/8
👉ม.3 https://www.dltv.ac.th/channels/schedules/days/9
👉ม.4 https://www.dltv.ac.th/channels/schedules/days/13
👉ม.5 https://www.dltv.ac.th/channels/schedules/days/14
👉ม.6 https://www.dltv.ac.th/channels/schedules/days/15

“โรงเรียนหยุดได้ แต่การเรียนรู้ของเด็กหยุดไม่ได้”

🔔🔔 รวมไฟล์สื่อ ใบงาน เอกสารต่างๆ สำหรับครูและผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV รวมรวมไฟล์จาก https://dltv.ac.th/